Графичен дизайн

Терминът графичен дизайн се отнасят до редица художествени и професионални дисциплини, които се фокусират върху визуалната комуникация и презентация. Използват се различни методи за създаване и комбиниране на символи, изображения и / или думи, за да се създаде визуално представяне на идеи и послания.

Графиченият дизайнер може да използва типография, визуални изкуства и техники за оформление и постигане на крайният резултат. Графиченият дизайн често се отнася до два основни процеса (проектиране), чрез който се създава уеб страницата и продуктите (дизайни), които се генерират.

Съществуват различни инструменти за постигане на тези цели като Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw и други.
ИМАТЕ ВЪРПОС СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС?Последна актуализация: 06.28.2018 (UTC)